Հնչյունաբանություն

Շտեմարան 1, Բաժին 1, Մաս 1

1)

 1. Ամենաէական, քրիստոնեություն, ելևէջ, ինչևէ
 2. Հնէաբան, պատնեշ, չէինք, առէջաթել
 3. Եղերերգ, ափեափ, լուսնէջք, լայնէկրան
 4. Դողէրոցք, Հրազդանհէկ, չէի, անէ

2)

 1. Անեզր, խուռներամ, երբևէ, նախօրե
 2. Նրբերշիկ, լայնեզր, լուսերես, անէացում
 3. Բազմերանգ, օրըստօրե, հրեշ, դողէրոցք
 4. Ինչևիցե, եղերերգ, գեղուղեշ, աներկբա

3)

 1. Հնօրյա, փայտոջիլ, միջօրեական, քառորդ
 2. Նախօորք, աշխարհազոր, ազգօգուտ, գիշերօթիկ
 3. Հանապազօր, առօրյա, անօրինություն, ոսկեզօծ
 4. Առօրեական, աշխարհազոր, հօգուտ, հօդս ցնդել

4)

 1. Մեղմորեն, մեղմօրոր, միջօրեական, քառորդ
 2. Նախօրոք, աշխարհազոր, ազգօգուտ, գիշերօթիկ
 3. Հանապազորդ, անօթևան, թախծօրոր, ականջօղ
 4. Ապօրինի, նախօրե, վաղօրորք, հանրօգուտ

5)

 1. Արագոտն, պնդօղակ, հոտնկայս, հրանոթ
 2. Քնքշօրոր, հնգօրյակ, վաղորդայն, նրբորեն
 3. Հանրօգուտ, անորակ, հատորյակ, հանապազօր
 4. Հանապազորդ, եռոտանի, կրծոսկր, լացուկոծ

6)

 1.  Խոչընդոտ, անընտել, ակնթարթ, մթնկա
 2. Կորնթարդ, որոտընդոստ, առընթեր, սրընթաց
 3. Օրըստորե, հյուրընկալ, գահընկեց, անընդմեջ
 4. Ինքնըստինքյան, լուսնկա, ճեպընթաց, մերթընդմերթ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.